Weekendschool op boerderij Bodemzicht

Afgelopen juli 2023 hebben stichting en boerderij Bodemzicht, Stichting Platform DIS en de Stichting IMC Weekendschool wederom de handen ineengeslagen. Meer dan 30 kinderen van de Weekendschool in Nijmegen bezochten de regeneratieve Boerderij Bodemzicht en leerden alles over de relatie tussen mensen, niet menselijke organismen en de bodem.

Samen met beeldend kunstenaars, wetenschappers, boeren en onderwijzers ontdekten de kinderen dat overal leven opduikt en wat de waarde van dat leven is. Dit was heel divers. We leerden o.a. over het eten van bloemen, ontmoetten  de kip en observeerden de rijkdom van leven in de bodem.

De dag had een veelzijdig programma waarin ontmoeten en ervaren van leven centraal stond in de breedste zin van het woord. We zagen vogels, vlinders, kevers, wormen en talloze andere levende wezens op boerderij Bodemzicht. Verder verkenden we met de boer de waarde van al het leven op de boerderij. Hierdoor konden we die waarde persoonlijk voelen. (leerdoel: bewustzijn van en respect en empathie voor alle levende organismen, waaronder de medemens). Sociale druk binnen een peergroep werd verminderd door het aandachtige tekenen van bodemleven in een graspol uit het veld van de boerderij (leerdoel: verbinding, creatieve vrijheid, focus en observatie).

De activiteiten zijn ontwikkeld vanuit de samenwerking met kunstenaars, educatoren,  boeren en een wetenschapper.  Het gaf nieuwe inzichten en activiteiten die verbeelden en uitdaagden.

De groep kinderen werd opgesplitst in kleine deelgroepjes, waardoor er voldoende aandacht was per leerling met focus op de activiteit.

Deelnemende partijen:  Kunstenaar: Sanne Vaassen. Boeren boerderij Bodemzicht, Kruisbestuivers. Educatoren: docenten van de Weekendschool: Wouter Engelbart. Wetenschapper: Rosa Boone. Stichting Dikgroen: sponsoring.