Kiemkracht scoort

KIEMKRACHT richt zich op kinderen die om wat voor reden in de klas amper aan bod komen en/of in beeld zijn bij hun klasgenoten. Zij krijgen een sterkere positie in de groep door natuuractiviteiten bij school uit te voeren en daar over te presenteren in de klas. En zij krijgen meer zelfvertrouwen: zij hebben een verhaal!

Er zijn 5 series Kiemkracht uitgevoerd bij 4 scholen  in de regio Beuningen met in totaal 30 activiteiten. In totaal hebben 27 kinderen deelgenomen. De natuuractiviteiten zijn divers, zoals: (water)beestjes vangen, uilenballen inspecteren, vuur maken.

Ook de natuurvondsten die meegenomen worden in de klas voor de vondstentafel zijn succesvol. Er wordt samen naar gekeken en andere kinderen worden dan ook enthousiast.

Een aantal ervaringen  vanuit de Kiemkracht sessies:

Eén deelnemer die niet goed durft te vertellen, gaat spontaan informatie voorlezen van een zoekkaart. De klas blijft luisteren en na afloop geven ze spontaan applaus. Zij loopt na het applaus snel naar de andere klas en begint weer voor te lezen en krijgt ook daar iedereen luisterend stil en applaus na afloop. Even later geeft zij aan juf te willen worden! 

De laatste les, de afsluiting, met de hele klas uilenballen uitpluizen waarbij de deelnemers de experts zijn, de les mogen uitleggen en geven: deelnemer vraagt wanneer ze bij de laatste klas mag helpen, helemaal vol plannen.

Iemand die heeft aangegeven dat hij niet zo goed durft te presenteren voor de klas, geeft aan de hand van de botjes van de muis uit de uilenbal aan waar die in zijn eigen lichaam zitten: bovenbeen, schedel, etc. De volgende keer vertelt hij wel.

Deelnemer  vraagt of ze nog mag helpen met opruimen. Ze brengt de kist mee naar auto, kan moeilijk afscheid nemen en blijft zwaaien bij de poort, en huppelt dan weer de klas in.

“De gezamenlijke afsluiting met bouwen hutten werd als cadeautje gezien”

Klasgenootjes vragen: “Hoe komt het dat jullie zoveel weten over de natuur?”

DikGroen werkt met Kiemkracht samen vanuit een 3-jarige samenwerking.

 

Op zoek naar wilde beestjes en bijen …

… dat doet  Hillie Waning-Vos van de Stichting Natuurbehoud Noordoost Overijssel.

Als gastdocent verzorgt zij diverse excursies via Natuur en Milieu Overijssel bij allerlei basisscholen in de hele regio en bereikt ze hiermee een grote groep kinderen.

In Staphorst zijn kinderen op onderzoek geweest om wilde beestjes en bijen te spotten op bomen en in struiken.

Dankzij de gift van DikGroen zijn er 40 insectenloeppotjes aangeschaft en kunnen de kleine beestjes veel beter bekeken worden. Deze potjes blijven gebruikt worden tijdens andere toekomstige excursies waarin kinderen op erop uitgaan.

Actie in de vlindertuin en bijenstal IVN Roden-Norg

In de periode van 23 mei tot en met 16 juni 2023 organiseerde IVN Roden-Norg een project voor kinderen van basisscholen in Roden met als thema biodiversiteit en symbiose.

We hebben vijf groepen met in totaal 112 kinderen kunnen ontvangen in het gebouw van de tuinders vereniging in Roden waar onze vlindertuin en bijenstal liggen.

Om te beginnen kreeg iedere groep een korte presentatie over symbiose en biodiversiteit en ook  de rol van de mens daarin is of zou moeten zijn.

Vervolgens werd de groep in tweeën gedeeld. De eerste groep maakte kennis met het leven van sociale insecten aan de hand van honingbijen en daarna konden ze een kaars maken van bijenwas. De tweede groep ging de vlindertuin in om insecten te (leren) vangen en op naam te brengen. Daarbij besteedden we vooral aandacht aan twee groepen insecten, de dagvlinders en de hommels. Daarnaast werd met deze groep gekeken naar bodemkwaliteit en positieve en negatieve aspecten daarop. Na een uur werden de twee groepen gewisseld. Ieder bezoek werd afgesloten met een glas ranja.

Voor het vangen van insecten kregen de kinderen instructie hoe ze om moesten gaan met een vlindernet, zonder de dieren te beschadigen.
Onder het motto “de grond is vooral van de regenwormen” werden er samen met de kinderen regenwormen gelokt en uitgebreid bekeken.

We kijken we terug op een geslaagd project! Ook de reacties van de scholen en de begeleidende ouders waren zeer positief.
We zijn ervan overtuigd dat we de kinderen een eerste kennismaking hebben geboden met enkele belangrijke aspecten van onze omgang met natuur.

Steenuilen gastles door Kristel Kok

Op maandag 22 mei was het zover, groep 7a van Basisschool de Oersprong in Ulft kreeg een educatieles over ‘de Steenuil’.

We begonnen met een theorieles over de steenuil. Hierin heb ik verteld over mijn werk als steenuilenbeschermer en -ringer. Door de combinatie uitleg, materialen, praktijkvoorbeelden en ook een gekke vragenronde was het een interactief gebeuren waar de kinderen enthousiast aan meededen.

We hebben eitjes van binnen bekeken en gezien hoe de marterbeveiliging in de kast werkt en een opgezette steenuil bekeken. De gekke vragenronde was voor de kinderen erg leuk. Dit ging over gekke prooien die mijn collega’s en ik in de kast gevonden hebben. We hebben samen proberen te bedenken welk dier dit geweest was of had kunnen zijn.

Na een kleine pauze en een fietstochtje kwamen we aan bij de prachtige praktijkplek waar we allemaal welkom waren. Hier mochten de kinderen samen met mij een paar steenuilkuikens ringen. Het was voor de kinderen een belevenis! Nog nooit waren ze in aanraking geweest met een uil.  Zouden de uilen ouders wellicht boos worden en ons aanvallen? De kinderen kwamen tot de ontdekking dat de kuikens schattig en zacht waren, maar zonder de echte veren nog niet zo knap zoals de mooie volwassen uilen!

Kabouterpad IVN afdeling Stadskanaal

Met het kabouterpad worden kinderen uit groep 1 en 2 uit het basisonderwijs in kennis gebracht met de natuur. Dit gaat spelenderwijs met opdrachten en spelletjes. Gedurende twee weken komen er klassen op bezoek die in kleine groepjes een uitgezette route volgen door onze heemtuin.

Met dank aan DikGroen zijn er materialen beschikbaar gekomen en kunnen kinderen de opdrachten doen van de route. Er zijn 20 kabouters gemaakt die ieder een andere opdracht markeren.  De route kan helemaal zelfstandig gedaan worden samen met een begeleider van de school.

We hebben gemerkt dat kinderen tijdens de route “buiten zin” beleven!

Op zoek naar insecten met de Jeugdnatuurwacht

Jeugdnatuurwacht De Rip, afdeling Bakel in Milheeze heeft samen met 50 kinderen ervoor gezorgd dat er insectenhotels zijn geplaatst.
De kinderen hebben meegeholpen met het verzamelen van riet, stro, dennenappels en andere materialen. Het werken met deze mooie natuurproducten was op zich al een leuke en leerzame activiteit.
Het uiteindelijke doel was natuurlijk om daarna met de kinderen regelmatig te gaan kijken naar de hoeveelheid en soorten insecten.
Door deze ervaringen willen we als Jeugdnatuurwacht graag het belang van insecten bij de jeugd onder de aandacht brengen.
Met dank aan de sponsoring van DikGroen is het insectenhotel project gerealiseerd. Tevens heeft de goede samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel en vele vrijwilligers en andere sponsoren bijgedragen aan het succes.
Jeugdnatuurwacht De Rip zal ervoor zorgen dat de insectenhotels worden bijgehouden door bewoonde houtknuppels te verwijderen en het hout van de hotels te onderhouden zodat er in de toekomst nog meer kinderen kennis kunnen maken met het insectenleven.

Groentastisch – kinderactiviteiten in de natuur

Iedere woensdag van de maand organiseren we een natuuractiviteit met een thema. Bij sommige activiteiten wordt deze gecombineerd met een knutselopdracht. De activiteiten beginnen om 14.00 en eindigen om 16.00.  De locatie is in een bos in Hoge Hexel (gemeente Wierden) nabij Bungalow Park Hoge Hexel. De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Het programma van 2022 is onderstaand weergegeven.

Mede door sponsoring van Dikgroen hebben wij deze activiteiten kunnen doen.

23 Maart Vogels
Vogels en een vogelhuisje maken. Tijdens deze middag krijgen de kinderen informatie over de verschillende vogels die in Nederland te vinden zijn. We doen een korte speurtocht. Daarna gaan ze zelf een vogelhuisje maken. Na afloop is er vaak tijd om nog even lekker in het bos te spelen.

20 April Insecten
Tijdens deze middag krijgen de kinderen informatie over de insecten in Nederland. We gaan zelf met een loeppotje op zoek naar insecten in het bos. Daarna gaan we een insectenhotel maken.

6 mei Extra activiteit Bush Craft
Overleven in de natuur. Bushcraft. Wat is er nu leuker om te leren overleven in de natuur. Je eigen water zuiveren, vuur maken en eten van de natuur.

25 mei Bush Craft
Overleven in de natuur. Bushcraft. Wat is er nu leuker om te leren overleven in de natuur. Je eigen water zuiveren, vuur maken en eten van de natuur.

22 juni Sporen
Ontdekken met de boswachter. Samen met de boswachter trekken we erop uit en gaan we op zoek naar sporen van dieren in het bos.

28 september Clean up/recycling
17 september is het World Clean Up Day. We zoeken een locatie die we vrij gaan maken van afval. Daarna volgt een knutsel opdracht van gerecycled materiaal.

26 oktober Paddenstoelen
We gaan kennis maken verschillende paddenstoelen. Welke zie je? Daarna gaan we een mooi herfststukje maken.

23 november Voederstok maken
We gaan een stok versieren met voedsel voor de vogels zodat ze goed de winter door kunnen kopen.

21 december Kerstbakje maken
We gaan eerst zoeken naar groen voor het kerstbakje en daarna een gezellig en mooi kerststukje maken voor thuis.

 

 

 

 

Natuurtocht en Insectenhotel “Dokkum Tulpenstad”

Vrijdag 28 oktober 2022 vond een prachtige afsluiter plaats van het projekt De Klyster en Dokkum Tulpenstad.

Op de Dwinger op het Súderbolwurk in Dokkum plaatsten de leerlingen van groep 7 en 8 van cbs De Bron een luxe Bee & Bee voor de wilde bij en andere insecten.

Voorafgaand maakten de kinderen bijenhotels en zaadbommen en tijdens een wandeling werden de zaadbommen verspreid. Er werd aandacht geschonken aan biodiversiteit in de stad. Waar is er natuur in de stad? En waar kan dat beter? Ook voor thuis maakten de leerlingen een Bee and Bee om in de eigen buurt ook de biodiversiteit te stimuleren.

Tot slot deelde Dokkum Tulpenstad bollen uit. Voorjaarsbloeiers zijn van groot belang voor de insecten die vroeg in het voorjaar wakker worden.

Natuurfeest Tongelaar

Zondag 23 oktober vierden zo’n 450 kinderen een heerlijke herfstdag op Landgoed Tongelaar in Brabant tijdens Natuurfeest Tongelaar.

We zagen kinderen met de handjes in de klei, in de modder en in het deeg. Kinderen die laag bij de grond diertjes vonden en kinderen die wel 6 meter hoog de boom in durfden. We zagen kinderen strijden in de groentebingo en juichen om een rode kool. Er zijn kinderen die nu zelf een vuurtje kunnen maken, een roofvogel herkennen, een brood bakken, een mand vlechten (of hut) en kinderen die inkt, verf, houtskool kunnen maken of paddenstoelen bij naam kennen.

Er was een avonturenboswachter, een kinderuniversiteit, een natuurfotografie-workshop, de-vloer-is-lava in het Speelbos, modderkeukens, een bushcraft-kampje, professionele boomklimmers, schilderen met zelfgemaakte inkt, de imker met zijn bijen en nog veel meer!

Ruim 80 vrijwilligers, sponsoren en lokale clubs hebben dit super geslaagde feestje mogelijk gemaakt. Dankzij DikGroen Stichting konden 50 kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben gratis meedoen. Een groot deel van die kaartjes is gebruikt door kinderen van het AZC.

Natuurfeest Tongelaar werd georganiseerd door Stichting OntdekMill, Kasteel Tongelaar, Een Goei Leven Land van Cuijk, Smaakcentrum, Brabants Landschap, IVN Cuijk, IVN Grave, Scouting Mill en Scouting Grave.

Alle foto’s zijn van Kristel Beelen-Hendriks

 

Veldwerk met de Naturij

In 2022 hebben we 209 groepen uit 3 gemeentes van Fryslân: Smallingerland, Heerenveen en Opsterland, een veldwerkles met een vrijwilliger aangeboden.

We spotten altijd veel vogels. Mooi om het enthousiasme van de kinderen te zien en te horen dat ze vaker met ons veldwerk willen doen.

Met dank aan Dikgroen zijn  loeppotjes, zoekkaarten en verrekijkers gesponsored die de vrijwilligers gebruiken tijdens het veldwerk. De vele uren van vrijwilligers maken dit mogelijk. We hopen volgend jaar nog meer groepen activiteiten te bieden voor een verdere verspreiding van natuur ervaring.