31%

van jaarbudget nog beschikbaar

Aanvraag indienen

Ieder jaar heeft DikGroen opnieuw projectsubsidie beschikbaar voor mooie kleinschalige initiatieven.
Leuk idee? Dien hier je aanvraag in en wie weet sponsort DikGroen jouw initiatief ook!

Let op: In de cirkel zie je het nog beschikbare budget voor dit jaar.

Als het budget niet meer toereikend is, raden we je aan om de aanvraag voor volgend jaar in te dienen, vanaf 1 november.

Voorwaarden:

1. Het project voldoet aan de doelstelling van DikGroen:
“Het doel van DikGroen is om kinderen op praktische wijze te betrekken bij de natuur in Nederland, door financiële steun te bieden aan vrijwilligers en/of projecten (voor en bij voorkeur door jeugd tot ongeveer 25 jaar), die de waardering en het respect voor en de kennis over de natuur vergroten en worden uitgevoerd ter behoud van de natuur in het algemeen.”

2. Een aanvraag moet ruim voor de uitvoeringsdatum worden ingediend (houd rekening met een behandelingstermijn van enkele weken) en het besluit moet voor de uitvoeringsdatum door de aanvrager zijn ontvangen.

3. Een bijdragetoekenning is in beginsel eenmalig en niet structureel.

4. Een project aanvraag is onderdeel van een projectbegroting die maximaal Euro 2.500/– bedraagt.

5. Het project wordt aangevraagd vanuit een vrijwilligersperspectief (DikGroen sponsort in principe geen overheids, professionele of commerciële partijen).

6. Het project mag geen betrekking hebben op schoolpleinvergroening, ook het vieren van een jubileum of verjaardag wordt in principe niet ondersteund. 

7. De bijdrage wordt achteraf uitgekeerd onder overlegging van een kort verantwoordingsverslag van het project (met minimaal twee foto’s) en facturen.

8. 12 maanden nadat de bijdragetoekenning is verstrekt, vervalt het recht op uitkering.

9. DikGroen behoudt zich het recht voor een project voor promotie- en reclamedoeleinden te gebruiken.

10. De onkosten voor vrijwilligers kunnen gedekt worden mits goed onderbouwd.

11. DikGroen wil dat de stichting met logo vermeld c.q. genoemd wordt in alle (pers)uitingen van het gesponsorde project.

Heb je verdere vragen? Kijk eerst even onder het kopje “Veel gestelde vragen”. Of mail ons.

Aanvraagformulier

  (DikGroen wil zoveel mogelijk nieuwe initiatieven sponsoren, en hanteert daarom in principe een termijn van 14 maanden tussen de nieuwe aanvraag en de realisatiedatum van een vorige aanvraag. )
  (Alleen projectaanvragen die betrekking hebben op een totale projectbegroting minder dan Euro 2.500/-- komen in aanmerking.)
 • (** Wij zien “een natuurbeleving” als een activiteit waarbij kinderen de natuur in gaan en op speelse en interactieve wijze een (leer)ervaring krijgen over de natuur die ze niet snel zullen vergeten.)
 • (Je mag het veld leeg laten indien niet van toepassing)
 • (Je mag het veld leeg laten indien niet van toepassing)
 • (Je mag het veld leeg laten indien niet van toepassing)
 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf, zip, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
  Als je meerdere bestanden wil uploaden. Pak ze dan eerst in met ZIP-format.

  Het Bestuur stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking ten behoeve van projecten. Bij de beoordeling en toekenning wordt gestreefd naar diversiteit en kwaliteit in relatie tot de stichtingsdoelstellingen en het beschikbare budget.