Water- en kriebelbeestjes in Vlagtwedde

Ik nodigde kinderen uit om de natuur vlakbij hun school te bezoeken en ik kwam erachter dat de helft van de kinderen het mooie gebiedje met een meanderend slootje niet kende.

Met de oudste kinderen zochten we naar waterbeestjes. Hoogtepunten waren de spinnende watertor en een modderkruipertje. Hardop wow! Een prachtige spontane reactie van de kinderen.

Met de jongste kinderen zochten we naar kriebelbeestjes in de boomgaard. Ik had de 1e excursies exclusief voor kinderen uit het dorp georganiseerd maar kreeg veel positieve berichten van ouders uit andere dorpen. Daarom heb ik ook nog een derde excursie voor iedereen gehouden.

Het is heel positief verlopen en de spontane reacties van de kinderen hebben mij gemotiveerd om volgende keren vooral natuurgebiedjes in de directe omgeving van de scholen in de regio te kiezen. Er valt dichtbij al zoveel te ontdekken.

Op ontdekkingstocht naar vleermuizen en andere struintochten…

Het Bultpark is het allermooiste park van Lelystad en waarschijnlijk ook het park met de meeste natuur. Je vindt er water en land, er zijn echte heuvels (de ‘bulten ‘vandaar dat het park, heel gewoon, Bultpark heet). Er groeien hoge én lage bomen en struiken, er is zon en schaduw…

Deze tekst is de inleiding van de folder die mede met behulp van DikGroen tot stand is gekomen. Het Bultpark heeft deze folder inmiddels meerdere malen ingezet om kinderen en volwassenen mee te nemen op ontdekkingstocht naar vleermuizen of andere struintochten die regelmatig georganiseerd worden.

Weidevogels voor kleuters

De subsidie zou aangewend worden voor de excursie weidevogels voor kleuters. Vanwege corona hebben de vrienden van  De Klyster besloten om een buitenpakket samen te stellen voor alle 50 kleuterklassen in regio Noordoost Friesland.

Hiermee kon de leerkracht zelf makkelijk naar buiten met de kinderen om de natuur te beleven. In de het pakket zat: een prentenboek “Sipke vindt een kievitsei”, foto’s van de 4 belangrijkste weidevogels grutto, kievit, tureluur, scholekster, nepeitjes en buitenopdrachten. Eerst werd het boekje voorgelezen en daarna gingen de klassen naar buiten om kievitseieren te zoeken. Dit waren nepeitjes die de leerkracht van te voren verstopt had in een stukje natuur in de buurt van school.

Terug op school gingen de kinderen o.a. zelf kievitseieren maken van klei. Als extraatje heeft burgemeester Johannes Kramer het boekje “Sipke vindt een kievitsei” van Lida Dijkstra voorgelezen in het Fries en Nederlands. Hiervan is een filmpje gemaakt op Youtube, zodat alle kleuters in deze coronatijd via het digibord mee konden luisteren. Alle scholen in regio Noordoost Friesland kregen dit leuke boekje + een onderwijsset cadeau van De Klyster, Kening fan de Greide en Stichting DikGroen.

Natuurwandeling Friesland

Het natuur- en milieu-educatieproject van NME-centrum De Klyster in Damwald heeft met ondersteuning van DikGroen een lespakket met natuurwandeling voor kinderen ontwikkeld. Kinderen uit vele basisscholen in Friesland zullen nu deelnemen aan deze interessante wandeling, waar over de natuur en historie van natuurgebied Het Houtwiel worden verteld door de Boswachter. Het project is inmiddels gestart en kreeg zelfs aandacht in de krant: het Friesch Dagblad.

Vlindernetten t.b.v. ‘Natuurontdekkers’

Het net opgerichte NatuurOntdekkers moest het helaas voor deze zomerkampen met weinig materiaal doen, omdat de kas nog leeg is. We zijn daarom DIKgroen stichting zeer erkentelijk voor een bijdrage voor 7 vlindernetten. De vlindernetten zijn op het kamp zeer goed gebruikt. Tijdens de natuur-onderzoeksdag natuurlijk, maar ook gedurende het hele kamp is er van alles mee gevangen, waaronder Paardebijters (libellen), Bruine winterjuffers en vele soorten vlinders.

Natuurlijk worden de netten in de toekomst weer ingezet. Er staat al een NatuurOntdekkers-weekend in de herfst gepland, samen met ‘Woesteland’.

Natuur verkennen op Uitermeer

Op 15 april kregen we de eerste groep kinderen van de Van der Muelen Vastwijckschool in Weesp.
De leerkracht had de leerlingen in 4 groepen verdeeld en tijdens de ochtend gingen ze bij 4 natuurbegeleiders langs.
Joop liet ze insecten zoeken, die gingen in een loep pot en daarna konden ze op de zoekkaart kijken welk insecten ze gezien hadden. Op het werkblad kon alles ingevuld worden, zodat de kinderen een insect leerden kennen.  André liet de kinderen bomen herkennen, aan knoppen en takken. Ook liet hij ze de bomen in het bos op hun schors leren voelen en herkennen.Trudy is met planten aan de gang gegaan. Waarom heet speenkruid zo? Welke andere planten zie je om je heen? Hoe kun je ze herkennen? Marlies deed het vogeldeel. Waar hoor je vogels? Klinken ze hetzelfde?
Daarna met een verrekijker proberen om de vogel te zien! Spannend allemaal. Ook nog een Vogel memorie. We hebben heel veel leuke en enthousiaste reacties gekregen van de school.  Daarna hebben we groep 5-6 van de Joseph Lokinschool uit Ankeveen op bezoek gekregen, met weer een enthousiast verhaal. En a.s. woensdag krijgen we de Tweemaster uit Nigtevecht: Dat wordt ook nog een mooie en natuurlijke ochtend!

Marlies van der Weyden en Trudy Terheggen

Natuur excursie – Gezinshuis kinderen Triade

Ruim 25 kinderen van diverse gezinshuizen van Triade-Flevoland hebben een mooie natuurexcursie beleefd in het Kuinderbos in Bant. Onder begeleiding van vrijwilligers van Staatsbosbeheer werd in twee groepen een huifkar tocht gemaakt door het bos en werden waterbeestjes gevangen en bekeken. Naast het feit dat de kinderen een mooie buitenbeleving hadden was het voor de gezinshuis ouders ook een mooie gelegenheid om elkaar op een informele wijze te ontmoeten. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij een van de gezinshuizen.

Scharrelkids natuurwerkdag

 Scharrelkids van ’t Weetpunt hebben hun spierballen laten zien. Met velen is er gewerkt in de natuur ,met prachtig gereedschap van DikGroen heeft de jeugd kunnen werken Snoeien, takken sjouwen een hout ril voor de vogels maken. Vuil, moe en tevreden  ging iedereen weer naar huis.

Op zomerkamp met de NatuurOntdekkers

NatuurOntdekkers organiseerde in 2016 een zomerkamp bij Vierhouten, waar DIKgroen een deelnemersplaats voor gefinancierd heeft.
De eerste avond hebben de kinderen meteen al lekker bij het kampvuur gezeten en weerwolven gespeeld en daarna natuurlijk lekker naar bed. Een bijzondere verrassing was dat het jeugdjournaal langskwam, die vooral kwam kijken bij het muizen vangen en het natuurcircuit. Het muizen vangen gaat met diervriendelijke muizenvallen. Natuurcircuit bestaat uit kleine activiteiten in de natuur, zoals grondboren en bodembeestjes zoeken.
Verder vonden kinderen het mountainbiken het leukst. Het zwemmen was wel een beetje koud. Er is ook nog een heel cool Vliegend hert gezien, een levend vrouwtje en een dood mannetje.
Door het natte weer hebben de kinderen niet een natuur-wandeltocht voor ouders gemaakt, maar met een diapresentatie laten zien wat voor leuks ze gedaan hebben.
De sponsoring door DikGroen en de schijnbare behoefte aan gesponsorde deelname hebben ertoe geleid dat door Stichting Natuurontdekkers met ingang van 2017 jaarlijks een geld bedrag gereserveerd wordt voor gratis deelname of deelname tegen gereduceerd tarief.

Op excursie naar Terra Maris

Mede door een financiële bijdrage van de Stichting DikGroen heeft groep 4 van basisschool de Avonturijn in Middelburg een beleving in de natuur kunnen ervaren. Lees meer