Projecten

Project eendenkooien van stichting freonen fan de Klyster

In 2019 hebben de Freonen fan De Klyster het project Eendenkooien opgezet. Een bijzonder project waarin 6  schoolklassen door een vrijwillige natuurgids meegenomen zijn naar een Eendenkooi in de buurt van hun school die normaal gesproken niet vrij toegankelijk is. Eendenkooien zijn kleine oases van rust en biodiversiteit en vertellen een prachtig verhaal over natuur en cultuurhistorie. Op elke school zit wil een leerling met de naam Kooistra of Van der Kooi en dat betekent dat je afstamt  van een kooiker. Eendenkooien werden vroeger gebruikt om eenden te vangen voor de consumptie. Tegenwoordig worden de kooien gebruikt om eenden te ringen en in sommige gevallen bezoekers rond te leiden. Een Eendenkooi is alleen op afspraak te bezoeken.

De Klyster heeft ervoor gezorgd dat kinderen met hun ouders en leerkrachten een bezoek konden brengen aan de Van Asperen Eendenkooi nabij Anjum en de Buijsmanskooi nabij Gytsjerk. Van te voren kregen de kinderen een gastles in de klas van een klystergastdocent. De gastdocent vertelde o.a. over het kooikerhondje, lokeenden, afpalingsrecht, de inrichting van de kooi en het beroep van kooiker en de biodiversiteit. De diversiteit aan soorten is heel groot in een kooi, ook daar is veel aandacht aan besteed. Eendensoorten, smienten, ganzen en andere vogels werden belicht in de gastles. Een paar dagen na de gastles nam Betty Kooistra, natuurgids, de kinderen mee voor een excursie door een eendenkooi. In de kooi hebben ze: wateronderzoek gedaan en beestjes gevangen, natuurschilderijen gemaakt met gevonden natuurschatten, met kompassen en bellenblaas de windrichting bepaald, zintuigopdrachten gedaan (stilte horen) en een rondwandeling door de kooi gemaakt.

De leerlingen hebben het project heel erg gewaardeerd en er ging een hele nieuwe wereld voor hen open. Wat vanuit de verte een gewoon bosje leek, bleek een soort mininatuurgebiedje te zijn met een rijke geschiedenis met spannende verhalen.

Natuurwandeling Friesland

Het natuur- en milieu-educatieproject van NME-centrum De Klyster in Damwald heeft met ondersteuning van DikGroen een lespakket met natuurwandeling voor kinderen ontwikkeld. Kinderen uit vele basisscholen in Friesland zullen nu deelnemen aan deze interessante wandeling, waar over de natuur en historie van natuurgebied Het Houtwiel worden verteld door de Boswachter. Het project is inmiddels gestart en kreeg zelfs aandacht in de krant: het Friesch Dagblad.

Op avontuur met een GPS – Stichting Heppie

In Hotel Heppie organiseert Stichting Heppie weekends en vakanties voor kinderen die niet onbezorgd kunnen opgroeien. Dankzij een donatie van DikGroen heeft stichting Heppie een aantal GPS-apparaten kunnen aanschaffen zodat de kinderen de bosrijke omgeving van het opvanghuis kunnen ontdekken. Zie voor meer info het nieuwsbericht van stichting Heppie.

Bestuur

Andrea Groenewegen

Een dag niet naar buiten is een dag niet geleefd! De natuur is inspirerend in haar eenvoud, tegelijkertijd fascinerend in haar afwisseling. Onze toekomst, de jeugd, mag de waarde van natuur niet verliezen!

Bastiaan Blaauw

Kinderen in aanraking laten komen met de natuur is zoooo belangrijk! Om natuurlijk schoonheid te ervaren, om (het) leven letterlijk aan te kunnen raken. Om te kunnen zijn in een omgeving zonder kunstmatige prikkels en lawaai. Iets waar ieder kind dagelijks toegang tot zou moeten hebben, maar wat in de werkelijkheid steeds minder gebeurd.

Richard Dikkers

De Natuur is schitterend, machtig, eigenwijs, en alom aanwezig. De relatie tussen het gedrag van de mens en de reactieve keuzes van de natuur zijn dagelijks onderwerp van gesprek. DikGroen wil de kwaliteit van deze dialoog tussen mens en natuur verbeteren vanuit onze eigen kiem: De Jongeren!

Egbert Dikkers

Natuur is mijn passie. Mijn inzet is gericht op het stimuleren van kinderen en jongeren om te genieten van de natuur in al haar facetten en te beseffen dat de kwetsbaarheid ervan betekent dat er respectvol mee omgegaan wordt.

Marjolein Staal

In de discussie over hoe we duurzaamheid in de toekomst en de dagelijkse praktijk vorm moeten geven, helpt het om me af te vragen wat ik nú wil voor míjn kinderen. Dat is “onbezorgd buitenspelen en genieten van de natuur”. Dat schept een band! Dat geeft richting! Dat stimuleert DikGroen!