Project eendenkooien van stichting freonen fan de Klyster

In 2019 hebben de Freonen fan De Klyster het project Eendenkooien opgezet. Een bijzonder project waarin 6  schoolklassen door een vrijwillige natuurgids meegenomen zijn naar een Eendenkooi in de buurt van hun school die normaal gesproken niet vrij toegankelijk is. Eendenkooien zijn kleine oases van rust en biodiversiteit en vertellen een prachtig verhaal over natuur en cultuurhistorie. Op elke school zit wil een leerling met de naam Kooistra of Van der Kooi en dat betekent dat je afstamt  van een kooiker. Eendenkooien werden vroeger gebruikt om eenden te vangen voor de consumptie. Tegenwoordig worden de kooien gebruikt om eenden te ringen en in sommige gevallen bezoekers rond te leiden. Een Eendenkooi is alleen op afspraak te bezoeken.

De Klyster heeft ervoor gezorgd dat kinderen met hun ouders en leerkrachten een bezoek konden brengen aan de Van Asperen Eendenkooi nabij Anjum en de Buijsmanskooi nabij Gytsjerk. Van te voren kregen de kinderen een gastles in de klas van een klystergastdocent. De gastdocent vertelde o.a. over het kooikerhondje, lokeenden, afpalingsrecht, de inrichting van de kooi en het beroep van kooiker en de biodiversiteit. De diversiteit aan soorten is heel groot in een kooi, ook daar is veel aandacht aan besteed. Eendensoorten, smienten, ganzen en andere vogels werden belicht in de gastles. Een paar dagen na de gastles nam Betty Kooistra, natuurgids, de kinderen mee voor een excursie door een eendenkooi. In de kooi hebben ze: wateronderzoek gedaan en beestjes gevangen, natuurschilderijen gemaakt met gevonden natuurschatten, met kompassen en bellenblaas de windrichting bepaald, zintuigopdrachten gedaan (stilte horen) en een rondwandeling door de kooi gemaakt.

De leerlingen hebben het project heel erg gewaardeerd en er ging een hele nieuwe wereld voor hen open. Wat vanuit de verte een gewoon bosje leek, bleek een soort mininatuurgebiedje te zijn met een rijke geschiedenis met spannende verhalen.