Weidevogels voor kleuters

De subsidie zou aangewend worden voor de excursie weidevogels voor kleuters. Vanwege corona hebben de vrienden van  De Klyster besloten om een buitenpakket samen te stellen voor alle 50 kleuterklassen in regio Noordoost Friesland.

Hiermee kon de leerkracht zelf makkelijk naar buiten met de kinderen om de natuur te beleven. In de het pakket zat: een prentenboek “Sipke vindt een kievitsei”, foto’s van de 4 belangrijkste weidevogels grutto, kievit, tureluur, scholekster, nepeitjes en buitenopdrachten. Eerst werd het boekje voorgelezen en daarna gingen de klassen naar buiten om kievitseieren te zoeken. Dit waren nepeitjes die de leerkracht van te voren verstopt had in een stukje natuur in de buurt van school.

Terug op school gingen de kinderen o.a. zelf kievitseieren maken van klei. Als extraatje heeft burgemeester Johannes Kramer het boekje “Sipke vindt een kievitsei” van Lida Dijkstra voorgelezen in het Fries en Nederlands. Hiervan is een filmpje gemaakt op Youtube, zodat alle kleuters in deze coronatijd via het digibord mee konden luisteren. Alle scholen in regio Noordoost Friesland kregen dit leuke boekje + een onderwijsset cadeau van De Klyster, Kening fan de Greide en Stichting DikGroen.