Natuurprojecten de Grutto

Onze vereniging Natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto” vierde dit jaar haar 40-jarig jubileum. Aanvankelijk richtte onze vereniging zich hoofdzakelijk op weidevogelbescherming en de bescherming van erf/akkervogels. In de loop der jaren is het steeds meer een speerpunt van onze vereniging geworden om jeugd met de natuur in aanraking te brengen.  Immers met de jeugd heeft ook onze natuur toekomst.

Dat doen we o.a. door het aanbieden en begeleiden van tal van educatieve natuurprojecten aan 22 basisscholen en aan twee jeugd natuurgroepen. Projecten zijn: “vlinder en de bij”, bomen planten, boswandelingen, nestkasten timmeren en ophangen, wintervoedering, insecten hotels bouwen, determineren insecten, waterbeestjes, etc.

Mede door uitbreiding van de activiteiten ontbreekt het ons aan voldoende lesmateriaal om onze projecten goed te kunnen uitvoeren. In onze aanvraag hebben wij financiële ondersteuning gevraagd voor de aanschaf van enkele leskisten en ander hulpmateriaal.

Wij willen DikGroen hartelijk danken voor de financiële ondersteuning van onze natuurprojecten voor de jeugd.