Natuurlijk Maartensdijk beleeft eigen omgeving

Via de 3 basisscholen in Maartensdijk hebben we leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd voor de excursie en het adopteren van een nestkast voor koolmezen. De uitnodiging, een mooie poster, werd op verschillende scholen uitgedeeld. Zaterdag 14 maart werden de kinderen ontvangen bij de lokale zorgboerderij. Op dat erf werd aan de hand van grote foto’s een leergesprek gehouden over in de omgeving voorkomende vogels.

Waarom komen deze vogels in onze omgeving voor? Wat is hun nut? Welke invloed hebben ze op de biodiversiteit? Welke invloed hebben ze op elkaar? Enz.

Daarna gingen we het veld in. Let goed op welke vogels je ziet! Waar zie je ze? Wat doen ze? We zagen houtduiven, eksters (incl. nestbouw), kauwen, kraaien, zwanen, scholeksters, tortelduiven, mussen, vinken. Ook zagen we hazen en sommige kinderen zagen reeën. Een das had een gang onder een afrastering doorgegraven.

Natuurlijk hebben de kinderen slootje gesprongen, de zoogkoeien wat bijgevoerd en ook met hun neus op een hoop mest gestaan. Wat een leven zit daar in! Wat doet dat leven daar? Wat doen vogels met dat leven? Enz. Na afloop van dit veldwerk werden de nestkasten verdeeld. De kinderen hebben het als een leerzame middag ervaren! Eén en al natuurbeleving.