Natuur excursie – Gezinshuis kinderen Triade

Ruim 25 kinderen van diverse gezinshuizen van Triade-Flevoland hebben een mooie natuurexcursie beleefd in het Kuinderbos in Bant. Onder begeleiding van vrijwilligers van Staatsbosbeheer werd in twee groepen een huifkar tocht gemaakt door het bos en werden waterbeestjes gevangen en bekeken. Naast het feit dat de kinderen een mooie buitenbeleving hadden was het voor de gezinshuis ouders ook een mooie gelegenheid om elkaar op een informele wijze te ontmoeten. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij een van de gezinshuizen.