Kiemkracht scoort

KIEMKRACHT richt zich op kinderen die om wat voor reden in de klas amper aan bod komen en/of in beeld zijn bij hun klasgenoten. Zij krijgen een sterkere positie in de groep door natuuractiviteiten bij school uit te voeren en daar over te presenteren in de klas. En zij krijgen meer zelfvertrouwen: zij hebben een verhaal!

Er zijn 5 series Kiemkracht uitgevoerd bij 4 scholen  in de regio Beuningen met in totaal 30 activiteiten. In totaal hebben 27 kinderen deelgenomen. De natuuractiviteiten zijn divers, zoals: (water)beestjes vangen, uilenballen inspecteren, vuur maken.

Ook de natuurvondsten die meegenomen worden in de klas voor de vondstentafel zijn succesvol. Er wordt samen naar gekeken en andere kinderen worden dan ook enthousiast.

Een aantal ervaringen  vanuit de Kiemkracht sessies:

Eén deelnemer die niet goed durft te vertellen, gaat spontaan informatie voorlezen van een zoekkaart. De klas blijft luisteren en na afloop geven ze spontaan applaus. Zij loopt na het applaus snel naar de andere klas en begint weer voor te lezen en krijgt ook daar iedereen luisterend stil en applaus na afloop. Even later geeft zij aan juf te willen worden! 

De laatste les, de afsluiting, met de hele klas uilenballen uitpluizen waarbij de deelnemers de experts zijn, de les mogen uitleggen en geven: deelnemer vraagt wanneer ze bij de laatste klas mag helpen, helemaal vol plannen.

Iemand die heeft aangegeven dat hij niet zo goed durft te presenteren voor de klas, geeft aan de hand van de botjes van de muis uit de uilenbal aan waar die in zijn eigen lichaam zitten: bovenbeen, schedel, etc. De volgende keer vertelt hij wel.

Deelnemer  vraagt of ze nog mag helpen met opruimen. Ze brengt de kist mee naar auto, kan moeilijk afscheid nemen en blijft zwaaien bij de poort, en huppelt dan weer de klas in.

“De gezamenlijke afsluiting met bouwen hutten werd als cadeautje gezien”

Klasgenootjes vragen: “Hoe komt het dat jullie zoveel weten over de natuur?”

DikGroen werkt met Kiemkracht samen vanuit een 3-jarige samenwerking.