Actie in de vlindertuin en bijenstal IVN Roden-Norg

In de periode van 23 mei tot en met 16 juni 2023 organiseerde IVN Roden-Norg een project voor kinderen van basisscholen in Roden met als thema biodiversiteit en symbiose.

We hebben vijf groepen met in totaal 112 kinderen kunnen ontvangen in het gebouw van de tuinders vereniging in Roden waar onze vlindertuin en bijenstal liggen.

Om te beginnen kreeg iedere groep een korte presentatie over symbiose en biodiversiteit en ook  de rol van de mens daarin is of zou moeten zijn.

Vervolgens werd de groep in tweeën gedeeld. De eerste groep maakte kennis met het leven van sociale insecten aan de hand van honingbijen en daarna konden ze een kaars maken van bijenwas. De tweede groep ging de vlindertuin in om insecten te (leren) vangen en op naam te brengen. Daarbij besteedden we vooral aandacht aan twee groepen insecten, de dagvlinders en de hommels. Daarnaast werd met deze groep gekeken naar bodemkwaliteit en positieve en negatieve aspecten daarop. Na een uur werden de twee groepen gewisseld. Ieder bezoek werd afgesloten met een glas ranja.

Voor het vangen van insecten kregen de kinderen instructie hoe ze om moesten gaan met een vlindernet, zonder de dieren te beschadigen.
Onder het motto “de grond is vooral van de regenwormen” werden er samen met de kinderen regenwormen gelokt en uitgebreid bekeken.

We kijken we terug op een geslaagd project! Ook de reacties van de scholen en de begeleidende ouders waren zeer positief.
We zijn ervan overtuigd dat we de kinderen een eerste kennismaking hebben geboden met enkele belangrijke aspecten van onze omgang met natuur.