Vogelwacht Marssum: Dauwtrapwandeling

“Waar heeft u dat geleerd dat polsstokspringen en hoe kan het dat u al die vogels en hun geluiden kent? Erg interessant, dat wil ik ook wel en wil ook natuurfotograaf worden.” “Nou Abel, het polsstokspringen was vroeger heel gewoon en kon vrijwel iedereen die zich bezig hield met weidevogels. En het herkennen van vogels en geluiden is een kwestie van veel velduren maken.

Fabelachtig
Om 6.00 uur staan we klaar voor de start op het schoolplein met 14 kinderen, juf Lara en collega vogelwachter Sjoerd.  Het weer kon haast niet beter. De nieuwe mooie uitklapkaarten met zo’n 200 vogelsoorten worden uitgedeeld aan de kinderen. Wanneer we een vogel horen kunnen ze aan de hand van hints de soort opzoeken op de kaart en vertel ze iets over de vogel. Houtduif (dikke Dolly), winterkoning, pimpelmees komen o.a. voorbij. In het stukje weiland voorbij de haven staat het gras vrij hoog en kleurt rood en geel van de boterbloemen, paardenbloemen en zuring. Tijd voor een oefening in het nog natte (dauwtrap)gras. Per groepje een stuk touw die in een cirkel wordt geplaatst. Daarna goed kijken hoeveel soorten planten er voor komen. Elk groepje komt op 5 maar bij het laatste groepje tovert Abel nog een 6
e soort uit hun cirkel. Een pinksterbloem. We hebben een winnaar! Vervolgens verteld hij een f’abel’achtig verhaal over de paardenbloem. Een natuurgids in wording?

Stil
Voor het Poptaslot hangen 5 nestkastjes. Gisteren waren er jonge mezen te horen maar op deze vroege ochtend zijn ze stil. Mooi gezicht zoals de groep van het kastje naar (de muur) het volgende kastje huppelt, koppies scheef, in de hoop op babymees-geluidjes. In het hof van het slot beleven we het voeren van jonge spreeuwen in een boomholte en draaft er een haas door de tuin. Een luid zingende zwartkop nodigt uit om iets over trekvogels te vertellen. Op mijn vraag hoever de vogels daarvoor moeten vliegen komt eerst een antwoordt van 30 kilometer, daarna 300 en daarna 3000 kilometer. Kijk nou komen we ergens.

Zonder kop
Het pad achter wijlen dokter Kolf spotten de kids een zingende merel en zien een duif zonder kop, tot het dier zich omdraait. Op de zoekkaart wordt gekeken welke soort het betreft en worden we het eens dat het om een Turkse tortelduif gaat. We lopen verder richting uitgang dorp en horen nog een heggenmus en overvliegende ringmussen.

Mallesander
Eénmaal buiten het dorp gaan we aan de slag met het vangen en het op naam brengen van waterbeestjes in een weiland van Familie Haaije van der Meulen. Het nieuwe materiaal krijgt de waterdoop. Netjes, waterbakken, zoekkaarten en loepjes worden verdeeld. Er wordt fanatiek gevist, zelfs juf Lara kan het niet laten om mee te doen en pakt een netje in een ongezien moment. In een speciale smalle doch hoge waterbak komen de speciale vangsten om beter te bekijken. Zoals de larve van een libel, bootsmannetje, jonge visjes en een heuse salamander. Een vrouwtje van de kleine watersalamander. In alle enthousiasme lopen de eerste laarzen vol als er een misstap wordt gedaan.

Een gaatje
Tegen achten beginnen de eerste magen te knorren en is het tijd om de boel op te pakken. Tijd om richting de boerderij van Fam. Van der Meulen te gaan waar het ontbijt klaar staat in de schuur. De 2 ontbijtouders hebben alles keurig klaar staan tot warme gekookte eieren aan toe.  Geweldig bedankt!! De koeien en geiten worden vereerd met een bezoek en duiken enkele dames in het stro. Haaije heeft het smoordruk op zijn boerderij vanwege het binnenhalen van keulgras maar vindt toch een gaatje om iets te vertellen over zijn vee en wordt bestookt als hij de geiten voert maar dat is ook meer omdat de meesten komen vragen waar de WC zich bevindt.

Overhoring
Via het fietspad vervolgen we ons pad richting Leeuwarden. We treffen jonge meerkoeten aan die gevoerd worden door de ouders. Een buizerd zit te loeren op muizen in het vers gemaaide veld, een torenvalk bidt boven het geheel.  Bij de 2
e boerderij vanaf Marsum steken we over en via het erf betreden we het veld. Sjoerd neemt het woord waar hij door kan gaan op zijn weidevogel-theorieles op school. Een soort overhoring. We treffen de 4 hoofdsoorten aan. Kievit (Ljip), Scholekster (Strânljip), Tureluur  (Tsjirk) en Grutto (Skriens). Het is te merken dat Lara een vader heeft die de kievit als favoriet heeft. Waar je mee omgaat wordt je mee besmet en vindt ze 2 gepredeerde eieren van meerkoeten.  Ook een veldmuis ligt op het pad. Waarschijnlijk net gedood want het dier is nog slap.


Zoals elke keer zijn de kinderen op een gegeven moment niet meer vatbaar voor educatie. “Waar liggen de polsstokken?” “En mogen we wel nat worden?” Juf Lara is eerst streng en wil volgende week geen zieke kinderen hebben tijdens schoolkamp. Maar uiteindelijk geeft ze toe aan de druk. Dan zelf maar weten, het is tenslotte prachtig mooi weer. Tijdens het laatste stuk wandelen vermaken de kinderen zich met het pas gemaaide losse gras totdat de polsstokken worden ontdekt. De kinderen willen gelijk wel te water zonder polsstok maar dat is niet de bedoeling. Het liefst, zonder nat te worden, de overkant bereiken is de opzet. Ze zijn niet te houden maar moeten nog even wachten nadat voor is gedaan hoe het polsstokspringen zou moeten. De boerenplons maakt elk jaar indruk. Er zijn leftoeters bij die het ook willen proberen maar gaat al mis bij het optillen van de pols, laat staan er mee aan te lopen en de sprong te wagen. Toch lukt het een enkele om droog over te komen. Vraag niet hoe maar het slaagt. Een ander doet een dappere poging maar strand midden in de sloot en verdwijnt zelfs geheel onder water. Daarna is het hek van de dam en worden de polsstokken vergeten. Waterpret op zijn best. Altijd weer een prachtige afsluiter van een, wederom geslaagde, excursie met OBS de Pôlle die vanaf nu mede mogelijk wordt gemaakt door Stichting Dick Groen.

De stad uit: kinderen en hun ouders ontdekken de natuur en het Rotterdams platteland

Stichting lekker groen was op excursie met een groep kinderen uit Rotterdam naar boerderij Kikkershoek, het was geweldig! Er zijn 3 scholen en 1 welzijnsinstelling met de bus naar Hoeve Ackerdijk geweest. Hier zijn de kinderen het land op gegaan om appels te plukken, vers van de boom. Boer Jeanet legt uit hoe je dat op de juiste manier doet. Caroline weet alles van eetbaar kruid en onkruid. Er wordt wat lekkers bij elkaar geplukt en ze maken hun eigen unieke mayonaise voor bij de kapsalon. De aardappeloogst is een enorme stapel piepers in de stal. Hier maakten de kinderen kringel patat van, die werd ter plekke krokant gebakken. Ook kon iedereen zijn eigen broodje bakken op het vuur, met warme zelfgemaakte appelmoes van de zelf geplukte appelen.

3 jarige samenwerking: Nationaal Bomenmuseum Gimborn en DikGroen

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn besteedt al sinds vele jaren grote aandacht aan natuur educatieprogramma’s voor kinderen. Bomen zijn immers de zuurstoffabrieken op onze planeet. Die bewustwording geeft het Bomenmuseum door aan toekomstige generaties. Het doel is om de komende drie jaren regionale basisscholen in staat te stellen om met een interessante korting een bezoek te brengen aan het Bomenmuseum. Bomenbiologie is een ‘uitstapje’ van een dagdeel, waar de kinderen met elkaar een live-biologieles krijgen in de vorm van een deels begeleide, actieve speurtocht met ontdekkoffer. Het uitstapje begint met een inspirerende les in de klas.

DikGroen vindt het belangrijk om kinderen een natuurbeleving te bieden en hierdoor een band met de natuur op te bouwen. Die band beklijft voor het leven. De samenwerking met het Bomenmuseum past hier perfect in. Dit voorjaar worden de eerste scholen uitgenodigd. Dankzij de 3 jarige samenwerking met DikGroen kunnen in de komende drie jaar in totaal 45 scholen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze natuurbeleving.

————–

Over het Nationaal Bomenmuseum Gimborn

Het Bomenmuseum is het enige Bomenmuseum ter wereld. Een uniek botanisch bomentheater waar bezoekers zich kunnen verwonderen over het bomenrijk. Waar zij zich ervan bewust worden dat bomen de zuurstoffabrieken zijn op onze planeet; en dat bomen het bestaansrecht geven aan alle andere levende organismen. Het Bomenmuseum heeft een wereldberoemde collectie bomen en struiken uit alle delen van de wereld. Deze levende museumstukken zijn in de loop van vele jaren verzameld voor wetenschappelijk onderzoek tijdens expedities of als zaad geruild met andere arboreta of botanische tuinen Sommige planten zijn erg zeldzaam. Het Bomenmuseum zet zich in om deze plantencollecties voor de toekomst te bewaren en verder te ontsluiten voor publiek en wetenschap.

Voor meer informatie over het bomenmuseum en hun lesprogramma:

https://www.bomenmuseum.nl

https://www.bomenbiologie.nl/kerndoelen-lesprogramma/

3 jarige samenwerking: Bartje Struun en DikGroen

Als je met Bartje Struun de natuur in gaat, staat dat garant voor een natuurbeleving die volwassenen en kinderen niet snel meer zullen vergeten. Natuureducatie is een passie van Bartje Struun en hij staat bekend om zijn passie voor de natuur en kinderen vanuit een ander perspectief de natuur te laten ervaren.

Natuur en passie gaan hand in hand. Vanuit deze gemeenschappelijkheid heeft DikGroen in 2018 een eerste natuurexcursie voor kinderen met Bartje Struun financieel ondersteund. Het is ook vanuit deze ervaring dat DikGroen en Bartje Struun een 3 jarige samenwerking zijn aangegaan om meer kinderen de natuur te laten beleven.

————–

Over Bartje Struun

Bartje Struun hanteert een stijl als natuurgids die kennis met hart en hand verbindt. Het ervaringsgericht leren is zijn meest gebruikte manier van kennisoverdracht. Als kennis namelijk wordt gekoppeld aan een ervaring of een verhaal blijft het namelijk veel beter hangen. Als docent is Bartje verbonden geweest met verschillende (jeugd)natuurgidscursussen. https://bartjestruun.nl/wp/

3 jarige samenwerking: Laat Ze Maar Lachen en DikGroen

DikGroen is blij aan te kunnen kondigen dat wij een 3 jarige samenwerking zijn aangegaan met Stichting Laat ze maar Lachen. Kinderen hebben recht op plezier, dit motto van Laat Ze Maar Lachen sluit naadloos aan op de missie van DikGroen om kinderen een natuurbeleving te bieden. Natuur en plezier gaan hand in hand. Vanuit deze gemeenschappelijkheid heeft DikGroen in 2017 en 2018 reeds meerdere groepen kinderen financieel ondersteund die via Laat Ze Maar Lachen een natuurexcursie hebben kunnen maken. Laat Ze Maar Lachen werkt vooral met vrijwilligers en donaties. DikGroen biedt daarom een verlenging van de samenwerking aan door een 3-jarige overeenkomst waardoor t/m 2021 wederom diverse groepen kinderen een natuurbeleving aan kan worden geboden. 

Over Laat ze maar Lachen

Heel wat kinderen kunnen er door hun thuissituatie nooit eens lekker een dagje uit. Omdat er geen geld voor is. Of omdat er thuis andere problemen zijn. Ook deze kinderen hebben recht op plezier. Stichting Laat Ze Maar Lachen geeft deze kinderen een ontspannend, creatief en leuk dagje uit. https://laatzemaarlachen.com/over-de-stichting/ 

Natuur avontuur

Zo’n 20 kinderen uit Drijber trotseerden de motregen om op ‘natuuravontuur’ te gaan in het Kremboong bos.
Zo dichtbij het dorp en toch zo onbekend. De kleinsten gingen onder begeleiding van de activiteitenclub natuurschatten zoeken, lekker spelen en een hut bouwen.

De oudere kinderen gingen mee op pad met Bartje Struun. We hadden toestemming van het Drentse landschap om deze keer ook van de paden af te mogen op zoek naar sporen van dieren. Behalve holen van dassen en vossen vonden ze ook de verstopte schedels en andere bijzondere sporen.Door met de met de ogen dicht door het beukenbos lopen werden andere zintuigen aangescherpt.

Toch mooi dat dit ook mede mogelijk is door steun en samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap, Pauw en DikGroen Stichting

Spandoeken voor herfstexcursie op NME centrum gemeente Schiedam

Voor de jaarlijkse herfstexcursie op NME centrum in de gemeente Schiedam heeft stichting milieu dichterbij spandoeken laten maken, welke zijn gefinancierd door DikGroen. De spandoeken, die een herfstbos voorstellen, zijn opgehangen in de
hooischuur die is omgebouwd tot een herfsttuin waarin de leerlingen van de basisscholen werden ontvangen. De hooischuur was in deze excursie de centrale plek van waaruit de leerlingen opdrachten uitvoerden die met de herfst te maken hebben: op zoek naar paddenstoelen, het eten van herfstnoten enz. De bedoeling van de excursie was de leerlingen de herfst, haar processen
en haar elementen (weer, regen enz.) te laten ervaren en inzichtelijk te maken. In totaal hebben 22 groepen leerlingen van de groepen 5 van de basisscholen in Schiedam de herfstexcursie gevolgd. Het betreft in totaal ongeveer 500 kinderen met ongeveer 100 ouders / leerkrachten als begeleiding.

Super om zoveel kinderen te bereiken maar dat is nog niet alles, de spandoeken konden en kunnen ook in de toekomst voor meer natuur doeleinden ingezet worden. Vanuit Rotterdam is een paddenstoelen tocht georganiseerd die eveneens werd gestart vanuit de hooischuur. Dit betrof ongeveer 100 kinderen met zo’n dertig man aan begeleiding. Tijdens de Nacht van de Nacht heeft een verteller in de hooischuur / herfsttuin aan ongeveer 125 volwassenen en kinderen een verhaal vertelt over dieren in de nacht. De spandoeken / herfstdoeken worden volgend jaar weer gebruikt als de herfstexcursie wederom wordt georganiseerd. In 2018 hebben dus ongeveer 850 kinderen en of volwassenen de hooischuur / herfsttuin bezocht.

Paddenstoelen spiegeltjes voor de Jeugdnatuurwacht

De Jeugdnatuurwacht Bakel is blij met de sponsoring van paddenstoelen spiegeltjes door DikGroen stichting. De doelstelling van de Jeugdnatuurwacht is het terugdringen van vernielingen en vandalisme in de natuur het bevorderen van de kennis van en de liefde voor de natuur. Liefde en respect te hebben voor al wat leeft groeit en bloeit. Getracht word dit doel te bereiken door de schooljeugd in het bijzonder van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool bezig te laten zijn in de natuur, dit door het organiseren van diverse wandelingen lezingen en excursies door enthousiaste vrijwilligers.

Walfisk Mienskip

Walfisk Mienskip dat is Fries voor walvis gemeenschap. Walfisk Mienskip heeft een mooi project opgezet genaamd, Schone Zee – doe je mee?

Het project is tweeledig, enerzijds het bouwen aan de walvis en zo ervaring opdoen met buiten beelden. Anderzijds een stuk strand ontdoen van plastic en tegelijkertijd de kinderen laten beleven dat er van alles op het strand ligt. Het doel was en is, 200 ambassadeurs op te leiden voor het werken aan een Schone Zee. Wanneer ze plastics opruimen in hun eigen omgeven, vermindert dit op den duur de plastic soep in zee.

Landschapskunstenaar Ludy Feyen, heeft samen met ongeveer 180 jongeren een beeld gemaakt van wilgentenen. Een walvis met kalf. Verschillende schoolklassen hebben deelgenomen aan het project. Een aantal kinderen was nog nooit op een eiland geweest en sommige kinderen fietsten nooit, nu wel. De docenten waren heel dankbaar. We zijn blij dat we dit mooie project financieel konden steunen.

DikGroen stichting viert 10 jarig jubileum met natuurexcursie

DikGroen stichting viert dit jaar haar 10 jarig jubileum. In deze 10 jaar heeft DikGroen
ruim 1.000 kinderen een natuurbeleving kunnen bieden door kleinschalige financiering
van projecten die georganiseerd worden voor kinderen. Meestal zijn het gedreven
vrijwilligers met passie voor de natuur die het voortouw nemen om een aanvraag bij ons
in te dienen om kinderen de natuur in te trekken. Ook DikGroen heeft altijd geluk gehad
te mogen werken met gedreven vrijwilligers die zich belangenloos inzetten voor onze
stichting en gulle gevers die ons financieel ondersteund hebben. Als oprichters van
DikGroen stichting zijn wij vereerd dat wij met zoveel mooie mensen hebben samen
gewerkt in het Bestuur en de Raad van Advies. Onlangs is de huidige bezetting van
DikGroen zelf op pad geweest, de natuur in met een gids van IVN die ons de mooie
plekjes rondom Diepenheim heeft laten zien. Wij kijken uit naar een mooie toekomst
waarin kinderen de natuur blijven ontdekken om te ervaren hoe mooi het is!
Andrea Groenewegen & Egbert Dikkers (oprichters)