Struinkunst in de uiterwaarden

Voor haar profielwerkstuk heeft Elske Kloen een lessenpakket ontwikkeld voor groep 5/6 van de basisschool. In dit lessenpakket komt natuureducatie samen met kunst. Elske heeft het pakket getest op basisschool De Zwaneridder in Wageningen, waarbij de klas onder haar leiding naar buiten gingen. Door middel van opdrachten hebben de leerlingen van alles geleerd over de uiterwaarden, over natuurkunst en welke materialen ze in de uiterwaarden kunnen vinden. De kinderen hebben geleerd om op een creatieve manier om zich heen te kijken door naar materialen voor kun kunstwerk te zoeken.

Het door DikGroen gefinancierde lespakket is nu ook beschikbaar voor andere basisscholen!