Nieuwe gezichten in het bestuur

Per 1 maart treden onze Voorzitter Rens de Boer en onze Penningmeester Pieter Baalbergen af. Rens en Pieter hebben gedurende enkele jaren een grote bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van onze stichting. Wij gaan hun ‘groene’ ervaring missen, bedanken beiden voor hun inzet en wensen hen een mooie toekomst.

Marjolein Staal gaat de rol van Voorzitter vervullen. Marjolein heeft een onderwijsachtergrond en is reeds geruime tijd werkzaam als coördinator van een Natuur- en Milieu Educatief Centrum. Haar link met onze doelgroep komt zeer goed van pas in haar nieuwe rol bij DikGroen.

Richard Dikkers wordt onze nieuwe Penningmeester. Richard heeft een bedrijfseconomische achtergrond en is sinds zijn afstuderen internationaal actief middels verscheidene financieel-commerciële posities in de energie-industrie. Zijn drive is om zijn kennis op het gebied van zakelijke ontwikkelingen in te zetten op groene maatschappelijke initiatieven.

Wij heten Marjolein en Richard van harte welkom in het Bestuur en kijken uit naar een prettige fijne samenwerking waardoor we in staat zijn, om veel kinderen die niet of nauwelijks met natuur in aanraking komen, een natuurbeleving te bieden.

Met vriendelijke groet,

Judith de Lange – Bestuurslid
Egbert Dikkers – Secretaris